Psihologija ličnosti: treće prerađeno i dopunjeno izdanje

Prije pet dana, iz štampe je izašlo treće izdanje moje knjige Psihologija ličnosti: Teorija i empirija, koncipirane kao udžbenik. Ovo izdanje sadrži nekoliko novih poglavlja (npr. Genetika i ličnost) i potpoglavlja, a obuhvata sljedeće teme: (1) uvod u psihologiju ličnosti (definicije ličnosti, dimenzije teorija ličnosti, te psihometrijsko-metodološku osnovu ove psihološke discipline za koju se s pravom može reći da je nekako najšira); (2) teoriju ličnosti koju je ponudio S. Freud; (3) teoriju ličnosti C. G. Junga; (4) Lacanov pristup; (5) pristup čija je autorica K. Horney; (6) pristup E. Fromma; (7) gledišta šest neoanalitičara (A. Freud, E. Eriksona itd.); (8) Adlerov pristup; (9) doprinos H. Murraya; (10) Maslowljevu teoriju motivacije; (11) prikaz stajališta još nekih humanista, kao i egzistencijalista; (12) lične konstrukte G. Kellya; (13) bihevioralne i sociokognitivne pristupe; (14) teorijski sistem G. Allporta; (15) dimenzionalnu teoriju H. J. Eysencka; (16) faktorsku teoriju R. B. Cattella; (17) petodimenzionalne modele; (18) HEXACO model; (19) Model velikih sedam; (20) Model velika dva faktora; (21) generalni faktor ličnosti; (22) kružne modele ličnosti; (23) psihofiziološke pristupe ličnosti; (24) Rushtonovu (K) teoriju; (25) neurofiziološke i neuroanatomske korelate ličnosti; (26) ličnost iz ugla genetike; (27) evolucioni pristup ličnosti; (28) odbačene i savremene tipologije ličnosti; (29) McAdamsov pristup; (30) implicitne teorije ličnosti; (31) debatu ličnost vs. situacija; (32) pretpostavke o sklopu ličnosti životinja; (33) poremećaje ličnosti (kao granično područje psihologije, tačnije, prostor preklapanja ličnosti i psihopatologije); (34) primjenu psihologije ličnosti u kontekstu (zdravstvo, poslovno okruženje, obrazovanje…); (35) pokušaj sinteze teorije i empirije; (36) promišljanja o budućnosti psihologije ličnosti; (37) jedanaest studija slučaja (nešto poput praktikuma iz psihologije ličnosti); (38) Rječnik ključnih termina i (39) Indeks opisivača (deskriptora) ličnosti.

Knjiga ima 508 stranica, odnosno 33 poglavlja i gotovo 500 referenci. Sadrži sheme i tabele u kojima je sažeto ono što je napisano i objašnjeno u glavnom tekstu, pitanja i zadatke za utvrđivanje gradiva i mnoštvo fotografija/slika.

Selman Repišti,

25. 11. 2023.

1 komentar

Komentariši